Přehled aktivit roku 2013

Přidáno 31.3.2014. Zařazení: Co je u nás nového

Aktivity související s realizací projektu „Pomoc sociálně vyloučeným romským obyvatelům Opavy“
Březen
- Začátek realizace projektu, ustanovení managementu, zajištění provozních náležitostí, oslovení lektorů
Duben
- Zahájeny Motivační moduly I.běh 17. – 30.04.2013
Květen
- Zahájen Modul Finanční gramotnost I.běh 06. – 07.05.2013
- Motivační modul II.běh 15. – 28.05.2013
Červen
- Finanční gramotnost II.běh 03. – 04.06.2013
- zahájen rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně 17.06. – 09.07.2013 (10 osob) ZTŠ Opava
- zahájen rekvalifikační kurz Strážný 17.06. – 30.07.2013 (10 osob) BOIS a.s. Opava
Červenec
- oslovení zájemců z Motivačních modulů o II.běh rekvalifikací
Srpen
- Ukončení výběru II. běhu zájemců o rekvalifikace
- uzavřeny smlouvy s rekvalifikanty z oboru Údržba veřejné zeleně – 7 osob přes agenturu práce Work Service (firma Marek Lévay)
- s rekvalifikací z oboru Strážný – 4 osoby (BOIS a.s. Opava)
Září
- Nástup rekvalifikovaných osob do zaměstnání
Říjen
- Zahájení II.běhu rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně (10 osob) ZTŠ Opava
Prosinec
- Zahájení II.běhu rekvalifikačního kurzu Strážný – (10 osob) BOIS a.s. Opava
V roce 2013 osloveno 150 osob z toho 120 podalo písemnou žádost na rekvalifikaci. Z toho na rekvalifikaci nastoupilo 20 osob na obor Údržba veřejné zeleně, 20 osob na obor Strážný, 6 osob absolvovalo rekvalifikaci na rozšíření ŘP skup. C na skup. E + přívěsy, návěsy + profesní oprávnění.
Vzdělávání zaměstnanců DŽIVIPEN
ŠKOLENÍ EDUCO k sociálním službám
- 5 seminářů, každého semináře se zúčastnilo 5 zaměstnanců, na každý seminář vydáno akreditované osvědčení
ŠKOLA VEŘEJNÉ INICIATIVY
- akreditovaný vzdělávací seminář vedoucích pracovníků NNO absolvovaly 2 osoby, vydány 2 certifikáty s akreditací
KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OSTRAVA – Konference, seminář k právní úpravě nového Občanského zákoníku, zúčastnila 1 osoba
MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
- školení terénních pracovníků Dozor na přechodech, 4 osoby získaly oprávnění k dozoru na silničních přechodech
- odbor prevence kriminality, seminář Prevence kriminality a národnostní menšiny Romů, účast 3 osoby
OSSZ OPAVA
- Školení – elektronická komunikace s úřadem, účast 1 osoba
WORKSHOPY DŽIVIPEN OPAVA
- Abeceda rodinných financí – zahájení v měsíci dubnu – 2 běhy, z nichž každý běh realizován po 4 modulech
- Nenechme se obelstít – zahájení v květnu, poté v průběhu roku 2013
Volnočasové aktivity
Duben
- Seminář k Mezinárodnímu dni Romů
Květen
- Kladení věnců padlým vojákům a oslavy dne konce II.svět.války
- Seminář na Úřadě rady vlády k národnostní menšině Romů
Červen
- Den sociálních služeb – prezentace činnosti naší organizace a vystoupení hudební kapely Gipsy Rebels
Červenec
- 1.ročník Open turnaje v nohejbale
Srpen
- Loučení s létem pro děti a mládež společně s Magistrátem města Opavy
Září
- Přednáška organizace DŽIVIPEN pro žáky praktické školy – Kořeny Romů
- žákům nultého ročníku předány sladkosti
Říjen
- Vystoupení hudební kapely Gipsy Rebels v Obecním domě, Klubu Art v Opavě
Prosinec
- Sepsání přihlášek na Mikulášskou nadílku
- pořadatelská služba dvou terénních pracovníků organizace DŽIVIPEN
- v Okresní knihovně Petra Bezruče pan Julius Lévay získal ocenění Opavský anděl 2013 za přínosnou práci v sociální oblasti


Tento příspěvek ještě nikdo nekomentoval. Buďte první.

Přidejte komentář