Pokračující projekt pro naše opavské Romy, reg.č. CZ.1.04./3.3.05./D6.00075

Přidáno 26.5.2015. Zařazení: Co je u nás nového

Dne 14.3.2015 byl ukončen projekt reg.č.CZ.1.04/3.3.05/96.00092-Pomocná ruka sociálně vyloučeným romským obyvatelům v Opavě k pracovní integraci.Pro rok 2014-2015 jsme získali dotaci z evropských fondů pro pokračování tohoto projektu pod názvem „Pomoc sociálně vyloučeným romským obyvatelům Opavy k pracovní integraci II.“, reg.č. projektu CZ.1.04/3.3.05/D6.00075. Projekt bude ukončen 31.10.2015. Zájemci prošli různými moduly-počínaje „Bilanční diagnosotikou“, modulem motivačně aktivizačním až po rekvalifikační kurzy.Zajistili jsme rekvalifikaci v oborech údržba veřejné zeleně a pracovník v sociálních službách.
V současné době máme z daného projektu 20 osob údržby veřejné zeleně a 10 osob v sociálních službách úspěšných absolventů s osvědčením. Z celkového počtu 30-ti osob jsme zaměstnali 15 osob.
Hodnotíme proto finanční prostředky, které byly poskytnuty z evropských sociálních fondů prostřednictvím MPSV, jako účelně vynaložené.


Tento příspěvek ještě nikdo nekomentoval. Buďte první.

Přidejte komentář