Oznámení o změně právní formy

Přidáno 5.2.2014. Zařazení: Co je u nás nového

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku došlo ke změně právní formy naší organizace – z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Rozhodným dnem pro přeměnu se stal 22. leden 2014, kdy Krajský soud zapsal DŽIVIPEN o.p.s. do Rejstříku obecně prospěšných společností.
V souladu s ust. § 1 odst. 2 zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanské sdružení nebylo zrušeno, ani nezaniklo, pouze se změnily jeho právní poměry a jeho činnost bude dále vyvíjena ve formě obecně prospěšné společnosti. Veškerá práva a povinnosti vůči jiným subjektům zůstávají zachovány v dosavadní podobě a změnou právní formy jsou nedotčeny. Identifikační číslo organizace (dále jen IČ), adresa sídla a kanceláře zůstávají beze změn.


Tento příspěvek ještě nikdo nekomentoval. Buďte první.

Přidejte komentář