Nový projekt v rámci evropského sociálního fondu

Přidáno 25.11.2016. Zařazení: Co je u nás nového

Dne 1.11.2016 byla zahájena realizace projektu „Pomoc romským obyvatelům Opavy, reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002462, jehož cílem je rekvalifikovat 40 lidí a část jich zaměstnat. Projekt bude ukončen 31.10.2018.Projekt je financován z prostředků evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu.

Zhodnocení pracovní činnosti Dživipen o.p.s. v roce 2015

Přidáno 19.2.2016. Zařazení: Co je u nás nového

V roce 2015 v říjnu jsme úspěšně uzavřeli projekt pod názvem ,,Pomoc sociálně vyloučeným romským obyvatelům Opavy k pracovní integraci II.

Celkem bylo zapojeno do projektu 60 osob,kteří prošli motivačními moduli,k rekvalifikačním kurzům bylo vybráno a doporučeno 30 osob, z toho 10 osob se zúčastnilo rekvalifikace v oboru terénní pracovník v sociálních službách,všech 10 účastníků úspěšně ukončilo rekvalifikační kurz z toho 5 pracovníků bylo zaměstnáno u Dživipen o.p.s.Opava.
V dalším rekvalifikačním kurzu v oboru údržba veřejné zeleně nastoupilo do kurzu 20 osob z toho zdárně ukončilo kurz 19 osob tyto osoby byli postupně zaměstnáni u Dživipen o.p.s.,TS Opava.
Zájem o rekvalifikace z řad romů-ale i neromů je nad očekávání vysoká,vedení Dživipen o.p.s. proto bude usilovat o další dotace z ESF.

Pokračující projekt pro naše opavské Romy, reg.č. CZ.1.04./3.3.05./D6.00075

Přidáno 26.5.2015. Zařazení: Co je u nás nového

Dne 14.3.2015 byl ukončen projekt reg.č.CZ.1.04/3.3.05/96.00092-Pomocná ruka sociálně vyloučeným romským obyvatelům v Opavě k pracovní integraci.Pro rok 2014-2015 jsme získali dotaci z evropských fondů pro pokračování tohoto projektu pod názvem „Pomoc sociálně vyloučeným romským obyvatelům Opavy k pracovní integraci II.“, reg.č. projektu CZ.1.04/3.3.05/D6.00075. Projekt bude ukončen 31.10.2015. Zájemci prošli různými moduly-počínaje „Bilanční diagnosotikou“, modulem motivačně aktivizačním až po rekvalifikační kurzy.Zajistili jsme rekvalifikaci v oborech údržba veřejné zeleně a pracovník v sociálních službách.
V současné době máme z daného projektu 20 osob údržby veřejné zeleně a 10 osob v sociálních službách úspěšných absolventů s osvědčením. Z celkového počtu 30-ti osob jsme zaměstnali 15 osob.
Hodnotíme proto finanční prostředky, které byly poskytnuty z evropských sociálních fondů prostřednictvím MPSV, jako účelně vynaložené.

Reakce na stránky FB Romové proti Islámu

Přidáno 15.1.2015. Zařazení: Co je u nás nového

My, organizace DŽIVIPEN o.p.s., se důrazně distancujeme od FB stránek Romové proti Islámu, kde jsme byli nevědomky uvedeni jako jejich podporovatelé.
My, jako organizace DŽIVIPEN o.p.s., odsuzujeme teroristické útoky, ať jsou spáchané v jakékoliv víře a za jakýmkoliv účelem, ale nemůžeme souhlasit s žádnou účelovou diskriminací, protože sami víme a zažíváme diskriminaci sami na sobě. Činem jedince nemůžeme odsoudit celou komunitu, tak jak se to děje v případě Romů, kdy za činy jednoho odsoudí všechny.

CHCEME VĚDĚT, KDE A JAK ZAČÍT

Přidáno 7.1.2015. Zařazení: Co je u nás nového

V roce 2014 se věnujeme i nadále vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Tento projekt je podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Jeho účelem je prostřednictvím plánovaných aktivit seznámit cílovou skupinu s tématy: rodinný rozpočet, exekuce a insolvence, dluhová spirála, důsledky podpisu, základy pracovního práva, příprava na výběrová řízení, jak se orientovat na trhu práce, motivace a dlouhodobá nezaměstnanost. Cílová skupina zahrnuta do projektu bude mít nové a přesné informace, které budou přínosem pro jejich budoucí rozhodování a budou nápomocny k řešení jejich hospodaření.
CS jsou občané z řad veřejnosti, pobývající v sociálně slabých oblastech a žijící hlavně z dávek hmotné nouze ve věku od 16ti let. Celkový počet klientů je maximálně 60 osob. Každý měsíc je jedno hlavní téma pro 15 osob, délka 6 hodin denně. O termínu a místu školení budou informovat naši terénní pracovníci pomocí letáků.

Kontrola z MPSV k projektu

Přidáno 29.5.2014. Zařazení: Co je u nás nového

Dne 28.05.2014 proběhla z Ministerstva práce a sociálních věcí předem plánovaná kontrola vedení projektu „Pomoc sociálně vyloučeným romským obyvatelům Opavy k pracovní integraci“. Pracovníci přistoupili k této kontrole bezvadně připraveni a na závěr kontroly konstatovali, že management projektu vede správu účetnictví a písemné náležitosti bez závad.

Vedení Magistrátu města Opavy nepodpořilo finanční dotaci

Přidáno . Zařazení: Co je u nás nového

Magistrát města Opavy finančně nepodpořil romské občany, kteří chtěli uctít 70.tragické výročí vyvraždění romských občanů v Letech u Písku.

Vzpomínková akce na Mezinárodní den Romů

Přidáno . Zařazení: Co je u nás nového

DŽIVIPEN o.p.s. společně s romskými občany oslavili tancem a písněmi tento velký svátek – Mezinárodní den Romů.

Zahájení činnosti Agentury ke zprostředkování zaměstnání

Přidáno . Zařazení: Co je u nás nového

Generální ředitelství Úřadu práce Praha vyhovělo žádosti DŽIVIPEN o.p.s. na zřízení Agentury ke zprostředkování zaměstnání. Tato Agentura bude účinným pomocníkem pro již zrekvalifikované občany naší organizace a do budoucna pomůže DŽIVIPEN o.p.s. k rozšíření pomoci sociálně vyloučeným romským i neromským občanům.